BLUNT: Ikkeno stress med true tailgrab når tailen er to centimeter bak hælen.

Med halve skia borte

Real Skifi-gjengen er berykta for å fine på rare ting med ski på beina. I sin siste film har de kappa skiene i to.

Tailpress og tailgrab blir litt annerledes når bakskia er skjært av, og truckdrivergrab skal vel egentlig bli umulig når framskia er borte. Men de finske gærningene har løsningen klar i siste film:

Annonse
Annonse
Annonse